Hướng dẫn đặt smt

thông tin cơ bản để đặt hàn dán linh kiện chính xác và tốn ít thời gian nhất

Hướng dẫn đặt gia công SMT - Giacongsmt.com

Hướng dẫn đặt gia công SMT

Hướng dẫn đặt gia công SMT

Các thông tin và vật tư cần thiết để đặt gia công SMT

 • Mạch in (mạch cần có điểm Fiber mark để máy nhận diện mạch – tham khảo Chú ý khi thiết kế mạch chạy SMT)
 • Stencil để in thiếc
 • Linh kiện (có thể mua luôn (với linh kiện tụ trở cơ bản), và bên đặt cung cấp)
 • File tọa độ các điểm gắn và điểm Mark (tham khảo xuất file cho SMT)
 • Ảnh chụp mạch thật rõ tên linh kiện và chiều để đối chiếu khi setup SMT (tốt nhất là có mạch mẫu (có thể hàn tay)), hoặc file ảnh mô tả vị trí, tên linh kiện và chiều (chụp từ phần mềm thiết kế)

 

 1. Xuất file tọa độ cho SMT
 • Set gốc tọa độ vị trí dưới cùng bên trái mạch (Edit/Origin/Set)
 • Vào chọn xuất file bill (Reports/Bill of materials) sẽ hiện window

 

 • Lựa chọn các thông cần hiển thị (H1), các thông tin cơ bản gồm

+ “Comment”: tên linh kiện, mô tả linh kiện, chủng loại linh kiện

+ “Designator”: loại linh kiện C, R, U …

+ “Quantity”: số lượng linh kiện cho mỗi loại linh kiện

+ “Center-X(mm)”: tọa độ X linh kiện theo mm

+ “Center-Y(mm)”: tọa độ Y linh kiện theo mm

+ “Rotation”: góc xoay linh kiện

 

 • Lựa chọn thông tin cần nhóm lại (để biết tổng số lượng mỗi loại linh kiện)

+ Ví dụ kéo cột Comment từ H1 vào H2, bảng hiển thị bên cạnh sẽ nhóm chung các linh kiện có cùng Comment vào một hàng, và Quantity sẽ hiển thị tổng số lượng linh kiện đấy

Huong dan xuat file dat gia cong SMT

 • Vùng H3 hiển thị nội dung các cột thông tin đã chọn trong H1
 • H4 nên để chống để nội dung export ra đúng như hiển thị trong H3
 • Bấm “Export” (H5) để thực hiện xuất dữ liệu ra file excel
 • Nên để điểm mark là một linh kiện (tên Mark) để khi xuất file tọa độ có luôn tọa độ điểm mark)
 • Để đỡ mất thời gian setup SMT, nên để chiều mạch in khi xuất tọa độ giống chiều mạch khi chạy SMT