Hướng dẫn đặt gia công SMT Stencil lazer - Giacongsmt.com

Hướng dẫn đặt gia công SMT Stencil lazer

Hướng dẫn đặt gia công SMT Stencil lazer (Khuôn in thiếc, Mặt nạ hàn SMT)

Từ các files xác nhận sản xuất mạch in từ nhà sx mạch in gửi lại ta lọc ra các file dùng để làm lưới in cho SMT: Top paste (*.STP) và Bottom paste (*.SBP)  (là trường hợp linh kiện được thiết kế cả hai mặt Top và Bottom ). Không gửi tất cả các file trong gerber files xác nhận sản xuất của nhà sx mạch in: vì trong những file này chứa toàn bộ các lớp của mạch in.

Kiểm tra tất cả các thông tin cần thiết trong các files đặt lưới in trước khi gửi đến nhà sản xuất lưới in (stencil), Kiểm tra tất cả các điểm marks bao gồm các điểm marks định vị panel bên ngoài rìa và các điểm marks bên trong board mạch đã xuất hiên đầy đủ?

Xác định lại các thông số cho Panel stencil

  • Stencil for TOP LAYER OF PCB:
  • Stainless Steel/ Laser cutting.
  • Total stencil size with frame: 29inchx29inch/ Aluminum Frame: 30mmx40mm
  • Foil Thickness: 0.08mm
  • Fiducial marks : 12 Fiducial marks 0.5mm and
  • 4 Fiducial marks 2.0mm – 1/4 etched on both sides and the mark should be black
  • Image direction & location, Stencil Name location: Attached file
  • Name of Stencil: MR-STCL-TOP-K

+  Gửi file mô tả và hình ảnh panel cần thiết cho nhà sản xuất lưới in.

Hướng dẫn đặt gia công hàn linh kiện

Hoa Đào
Pháp
Còn hàng
Hoặc gọi 0989531791
để mua hàng nhanh nhất